Themabijeenkomsten: Samengestelde gezinnen

Samengestelde gezinnen

Een gescheiden gezin

Voor samengestelde gezinnen is het soms lastig een nieuw evenwicht te vinden. Het samenvoegen van twee gezinnen, twee culturen, twee opvoedstijlen en verschillende regels, normen en waarden, is een proces dat tijd en geduld kost. Het is veel voor iedereen die erbij betrokken is.

Waarom deze bijeenkomst?

In 3 themabijeenkomsten krijgt u handvaten en tips om de eventuele knelpunten die u ervaart in het gezin 'aan te pakken'. Doordat u in contact komt met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten, kunt u ervaringen uitwisselen en tot inzichten komen waar u misschien zelf nog niet aan gedacht had. 

De thema's die besproken worden zijn: rollen in het gezin, afspraken maken en omgaan met het nieuwe gezin en het kind. 

Geef uw gezin de kans om samen te werken aan een goed functionerend samengesteld gezin waarin u weer gelukkig kunt zijn en waar uw kind(eren) een veilig klimaat krijgen om zich te ontwikkelen.

Informatie

Voor wie: mannen en vrouwen in een samengesteld gezin.
Wanneer: Dinsdagavonden 26, 19 maart en 2 april / 19.30 - 21.00 
Waar: Passage 10, 8102 EW Raalte
Kosten: Gratis
Aanmelden: Anneke Krijgsheld a.krijgsheld@stdekern.nl / Roelien van Lenthe r.vanlenthe@stdekern.nl
Informatie: 0570-547300 en kunt vragen naar bovengenoemde namen.