Samenwerkingspartners

meeting

MEE-IJsseloevers

MEE maakt meedoen mogelijk. Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. MEE is er voor die mensen die hierin worden belemmerd door hun kwetsbaarheid of beperking. MEE heeft uitgebreide kennis over het herkennen van en omgaan met mensen met een kwetsbaarheid of beperking. MEE heeft jarenlange ervaring in het versterken van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. MEE ziet dan ook als geen ander de mogelijkheden voor ieder uniek persoon en kennen de weg om er uiteindelijk zelf te komen. Dit is hun uitgangspunt.

Als je behoefte hebt aan iemand die met jou meedenkt, kan een onafhankelijke cliëntondersteuner mogelijk helpen. Een cliëntondersteuner kan bijvoorbeeld meegaan naar een gesprek en helpen bij de voorbereiding hiervan. Een cliëntondersteuner is gratis en in de gemeente Raalte kan je hiervoor terecht bij MEE IJsseloevers.

Ga naar de website

GGD IJsselland

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland volgt de gezondheid van kinderen van 0 tot 18 jaar. De GGD komt op bezoek om kennis te maken na de geboorte van je kind en doen bij baby’s de gehoortest en hielprik. De GGD volgt de groei en ontwikkeling van kinderen op het consultatiebureau en ondersteunen ouders in de opvoeding van hun kinderen. De GGD doet onderzoek naar de gezondheid van kinderen in de basisschoolleeftijd en onderzoeken de gezondheid van jongeren in het voortgezet onderwijs (tweede en vierde klas). De gemeente Raalte heeft een consultatiebureau gevestigd in Raalte.

Ga naar de website

De Kern Maatschappelijk werk

De Kern maatschappelijke dienstverlening biedt hulp bij vragen of problemen waar je alleen niet uitkomt. Je kunt bij hen terecht voor algemeen maatschappelijk werk, school- en bedrijfsmaatschappelijk werk, sociaal raadslieden, Formulieren Brigade en groepswerk. De hulpverlening van De Kern is vrijwillig, dichtbij en gratis.

Ga naar de website

CJG op school

CJG contactpersoon

Ouders kunnen bij de CJG contactpersoon op school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf terecht met alle kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Ook als u zich zorgen maakt over hoe het met uw kind gaat, zowel op school als thuis. Bijvoorbeeld bij moeilijk gedrag, onzekerheid, angsten, pesten, eenzaamheid of sombere gedachten. Of ingrijpende gebeurtenissen zoals een echtscheiding, sterfgeval, agressie of geweld.

Ook leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen bij de CJG contactpersoon terecht. Bijvoorbeeld met vragen over pesten, onzekerheid, agressie, of drugs en alcohol. De zorgcoördinator, leerkracht of mentor kan de jongere en/of ouders in contact brengen met de CJG contactpersoon. De CJG contactpersoon kan dan gesprekken voeren, met jullie meedenken of helpen bij het vinden van juiste hulp.

Vertrouwelijk

Wanneer een jeugdige ouder is dan zestien jaar, kan hij/zij zonder toestemming of medeweten van de gezaghebbende ouder(s)/voogd ondersteuning vragen. Wanneer een jeugdige jonger is dan zestien jaar, moet de CJG contactpersoon ouder(s)/voogd informeren en om toestemming vragen om in gesprek te gaan. Indien de jeugdige, ouder dan 12 jaar, na weigering van de gezaghebbende ouder(s), ondersteuning weloverwogen blijft wensen.

(jonge) mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning voor ouders
Zorgen voor een kind met een beperking/intensieve zorgvraag, vraagt veel van een ouder. Naast het
feit, dat deze zorg “gewoon” onderdeel van het dagelijks leven is geworden, vraagt het veel tijd en
specifieke aandacht. Bij elke nieuwe fase, waar je samen met je kind ingaat, houd je vragen. Vragen
gericht op zorg, regelingen, hoe moet het met school, wat is er allemaal en hoe ga ik dit doen als
ouder?!
Misschien heb je wel meer zorgen binnen je gezinssituatie, weet je niet hoe je het moet aanvliegen,
of maak je je zorgen over hoe dit moet met je werk! Deze vragen kunnen veel energie kosten en hoe
fijn is het dan om samen naar een passende ondersteuningsbehoefte te kijken, zodat jij als ouder in
balans blijft en het volhoudt.
Veel ouders vinden de term mantelzorger niet passend bij hun situatie: “Ik mantelzorger? Als ouder
doe je dit toch gewoon!” Toch is dit niet vanzelfsprekend! Mantelzorgondersteuning Raalte is er ook
voor jou als ouder.
Je kunt bij ons terecht voor:
- Individuele ondersteuning
- Cursussen: autisme spectrum stoornis(ASS), ABC-circuit (voor ouders van kinderen en/of
partner)
- OASE wandelingen (Ouders Autisme Steunen Elkaar)
- Themabijeenkomsten
- Oudercafé
- Walk & Talk/wandelingen voor ouders
- Ontspanningsactiviteiten
- Samen Oplopen: Inzet gastgezin of gezinsvrijwilliger
Twijfel je nog steeds of het wat voor je is? Neem gerust contact met de mantelzorgconsulent op, ze
helpen je hier graag mee!
In de gemeente Raalte zijn kan je terecht bij Linda Berentschot (l.berentschot@carinova.nl / 06-
12436081) of Herma Spoolder (hspoolder@evenmens.nl /06-36403898)
Mantelzorgondersteuning voor jeugdigen
Groeit jouw kind op met een ziek of beperkt gezinslid? Bijvoorbeeld een vader, moeder, broer(tje) of
zus(je) met een langdurige ziekte, lichamelijke of verstandelijke handicap, een psychische ziekte of
een verslaving? En heeft hij of zij behoefte aan lotgenotencontact, een luisterend oor of aan
afleiding en ontspanning d.m.v. leuke activiteiten? Meld hem/haar dan aan bij
Mantelzorgondersteuning Raalte!
Mantelzorgondersteuning Raalte is er speciaal voor ‘Jonge mantelzorgers’ in de leeftijd van 6 t/m 24
jaar. Wist u dat 1 op de 4 kinderen en jongeren opgroeit met zorg? Jonge mantelzorgers kunnen bij
Mantelzorgondersteuning Raalte (kosteloos) terecht voor:
- Ontspanningsactiviteiten
- Individuele ondersteuning
- Trainingen en groepen
- Doorverwijzing

Neem gerust contact op met de mantelzorgconsulenten van Mantelzorgondersteuning Raalte. Ze
helpen je graag! Dit kan bij Eline Heuvel (e.heuvel@carinova.nl / 06-13864271) of Lucia Wolters
(lwolters@evenmens.nl / 06-10346602).

Hulp nodig of vragen?