Over het CJG

Wat is het Centrum voor Jeugd en Gezin?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Raalte is dé plek waar (aanstaande) ouders, opvoeders en jongeren terecht kunnen voor advies of ondersteuning bij vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid.

Hier kun je elkaar ontmoeten, ervaringen delen, maar ook gewoon antwoord krijgen op vragen die je hebt. Of samen met het CJG zoeken naar de ondersteuning die nodig is bij de oplossing van een lastige opgroei- of opvoedsituatie.

Dat is de kern van het CJG in Raalte.

Samenwerking

In het CJG werken we samen om ouders en hun kinderen goed op weg te helpen. Mensen met kennis van jeugdgezondheidszorg (GGD), maatschappelijk werk (De Kern) en licht (verstandelijke) beperkingen (MEE) en geestelijke gezondheidszorg werken nauw samen met de consulenten jeugd van het gemeentelijke toegangsteam in één CJG team. Zij werken samen met ouders en jongeren, scholen, peuterspeelzalen, kinderopvang, kraamzorg, verloskunde, huisartsen, leerplicht én vakmensen uit de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en het welzijnswerk.

Het CJG werkt met een integrale aanpak; we kijken naar het hele gezin en naar alle leefgebieden.

Eigen kracht

‘Eigen kracht’ is ons uitgangspunt. Dat betekent dat we bespreken wat je als ouder/opvoeder zelf, eventueel samen met jouw eigen omgeving, kan doen om de vraag of het probleem op te lossen. Daarna kijken we welke ondersteuning van een professional daarbij eventueel nodig is.

Wat kun je doen als je vragen of zorgen hebt?

Het CJG heeft aanmeldspreekuren waar ouders, opvoeders en jongeren met vragen en zorgen terecht kunnen. Je kunt vragen stellen over opvoeden en opgroeien. Ook wanneer je als jongere zelf vragen hebt, kun je hier terecht.

Het aanmeldspreekuur is elke dinsdag en donderdag tussen 9 uur en 10 uur. Het aanmeldspreekuur is alleen op afspraak. Een afspraak maak je telefonisch of per mail. Klik hier voor de contactgegevens.

Eén gezin, één plan, één regisseur

Als er meer hulpverleners betrokken zijn, krijgt het gezin één aanspreekpunt: we noemen dat de regisseur. Als ouder/opvoeder blijf je verantwoordelijk voor de aanpak van de problemen. Natuurlijk kan de ouder/opvoeder zich daarbij laten helpen door iemand uit de omgeving of, zo nodig, door een professional.

Hulp nodig of vragen?