Online misbruik

Internetten

Social media en internet zijn gewoon geworden in ons leven en niet meer weg te denken. Het is leuk, het is leerzaam en snel. Zeker ook in deze corona tijd.

Je kunt contacten onderhouden met je vrienden en familie, docenten en nieuwe vrienden ontmoeten. Je kan winkelen, leuke en leerzame filmpjes bekijken en je idolen volgen. Het is een prachtige ontmoetingsplek die in deze corona tijd nog wel kan.

Dat is fijn! Maar het kan ook risico's met zich mee brengen. Er ontstaan ruzies, pesten is soms makkelijker, persoonlijke informatie wordt gemakkelijker gedeeld of doorgestuurd, soms wordt gedreigd of onderdruk gezet, grenzen zijn niet altijd duidelijk en worden er blootfoto's of filmpjes gedeeld of doorgestuurd. Juist in deze tijd neemt bij veel gezinnen de schermtijd toe (televisie, telefoon, tablet of computer). Logisch nu ook het schoolwerk veelal digitaal wordt aangeboden. Let ook in deze situatie zoveel mogelijk op wat kinderen met media doen en dat ze schermen soms ook weg leggen.

Wees veilig online!

Tips

  • Doe niets online, wat je offline ook niet doet!
  • Zet geen persoonlijke informatie online (adres, telefoonnummer, enz.);
  • Deel geen privéfoto's of filmpjes;
  • Bij nieuwe contacten, bel video, skype zodat je zeker weet met wie je contact hebt;
  • Spreek niet alleen af met iemand die je niet in het echt hebt gezien;
  • Blijf praten over het delen van persoonlijke gegevens, het delen van foto’s en filmpjes en hoe je je online respectvol gedraagt.

Tips voor ouders

Maak als ouders/verzorgers afspraken met je kind over mediagebruik. Is je kind obsessief bezig met social media (meer dan anders) wees dan alert. Blijf altijd in gesprek met je kind als je je zorgen maakt of als je vragen hebt. Indien je het idee hebt dat iets niet in de haak is, bijvoorbeeld als er een gedragsverandering optreedt, je ineens nieuwe namen hoort die nogal prominent ineens een ‘plek’ innemen of opeisen, kun je als ouder alert reageren en te letten op de volgende signalen:

  • Afzonderen zodra men berichtjes ontvangt;
  • Telefoongesprekken vallen stil zodra u als ouder in de buurt komt;
  • Kinderen zijn meer in zichzelf gekeerd en zonderen zich af.

Dit gedrag kan natuurlijk ook voorkomen als ‘gewoon’ pubergedrag Ga daarom altijd eerst zelf het gesprek aan. Informeer naar het social media gebruik en het gedrag wat je daarbij ziet ontstaan en maak dat bespreekbaar. Bij ontwijkend gedrag of indien de ouder zich zorgen maakt kan hij/zij altijd contact opnemen met het CJG via info@cjgraalte.nl of 0572-347470.