Kinderen in een scheiding (KIES) groep

sleepy

KIES groep (7 t/m 12 jaar)

Graag willen wij jullie erop attenderen dat wij in het voorjaar van 2024 de spel en praatgroep Kinderen In Een Scheiding (KIES) voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar, woonachtig in de gemeente Raalte, weer zullen aanbieden. 

KIES 

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis, ook voor een kind. Met een op maat gemaakt programma van KIES komt het kind voldoende in beeld om zijn/haar zorgen, wensen en behoeften te kunnen uiten. KIES is een spel/praatgroep met lotgenoten waar het kind zijn/haar verhaal kan vertellen, in vertrouwen, vragen mag stellen en hoort van leeftijdgenoten hoe zij met lastige situaties omgaan. De kinderen in de groep leren beter met hun eigen situatie en de gevolgen die zij ervaren van de scheiding om te gaan. Er wordt gewerkt aan het leren vinden van eigen best haalbare oplossingen voor wat ze als moeilijke dingen ervaren.

Tijdens de bijeenkomst wordt met de groep gewerkt met verschillende werkvormen als:

Gesprek

Rollenspel

Spel

Stellingen

Soms is KIES niet geschikt, bijvoorbeeld als er (ook) andere problemen zijn. Dan wordt bekeken of misschien andere hulp beter aan kan sluiten voor het kind en/of jou als ouder. Een voorbeeld is het eerste half jaar na de scheiding als jullie de scheiding nog regelen en het ouderschapsplan aan het opstellen zijn. In deze fase spelen voor kinderen andere vragen en zorgen en is deelname aan de KIES groep wellicht nog wat te vroeg. 

Tweemaal per jaar wordt er een KIES groep verzorgd. De groep is wekelijks, met uitzondering van vakanties, 8 keer en wordt begeleid door twee medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin. We hebben ruimte voor 8-10 deelnemers per groep, bij meerdere aanmeldingen zullen wij een wachtlijst hanteren. 

Voor aanmeldingen gebruikt u dit aanmeldformulier. Let op, van allebei de ouders met gezag is toestemming voor deelname noodzakelijk.

Voorafgaand aan de bijeenkomsten is er een informatieavond en nadien een evaluatiebijeenkomst. 

De bijeenkomsten worden gehouden in het voorjaar 2024, u zult deze data ontvangen na de aanmelding.

Locatie waar de bijeenkomsten gehouden worden volgen zo spoedig mogelijk.

Voor meer informatie over KIES verwijzen wij u naar de website www.kiesvoorhetkind.nl.

KIES song door Daisz.

Voor vragen mag u contact opnemen met Centrum voor Jeugd en Gezin via 0572-347 470 of info@cjgraalte.nl