Even voorstellen: Corrine Burgler Logopedist bij het CJG

brother sister play

Ondersteuning door logopedist nu ook voor peuters

Kinderen met mogelijke taal- of spraakproblemen moeten zo jong mogelijk worden geholpen. Dit zorgt ervoor dat ze vertrouwen krijgen in zichzelf en het voorkomt ook frustratie bij het kind. Daarom is er vanaf dit schooljaar de mogelijkheid om op aanvraag peuters vanaf 2 jaar bij de peuteropvang te onderzoeken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Corrine Burgler, logopediste bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Naast observeren en screenen van kinderen in de peuterleeftijd blijft de logopediste ook beschikbaar voor vragen en observaties voor kinderen op de basisschool.

Het doel is dat kinderen op de basisschool een goede start kunnen maken en niet met een achterstand op het gebied van spraak of taal instromen. De pedagogische medewerkers van de peuteropvang kunnen contact opnemen met de logopediste. Dit gebeurt uiteraard na overleg met de ouders.

Over Corrine

Begin dit schooljaar ben ik bij het CJG gestart als logopedist. Het is fijn om te zien dat logopedie nu ook in de gemeente Raalte beschikbaar is voor kinderen vanaf twee jaar. Als logopedist zie ik namelijk nog veel te vaak kinderen die te laat bij een logopedist worden aangemeld waardoor de kinderen al lange tijd (onnodig) frustratie ondervinden op het gebied van de communicatie. Dit kan o.a. faalangst veroorzaken. Deze kinderen moeten eerst weer zelfvertrouwen opbouwen, ervaren dat praten wel degelijk leuk is, voordat ze openstaan voor behandeling. Signalering op jonge leeftijd kan dit voorkomen.

Hoe ga ik te werk?

Als ik een vraag binnenkrijg van een pedagogisch medewerker van de peuteropvang ga ik observeren. Dit betekent dat ik op een aantal zaken let rondom de communicatie van het kindje. Bijvoorbeeld:

  • Hoe is het contact met de pedagogisch medeweker en andere kinderen?
  • Begrijpt het kindje wat er tegen hem/haar wordt gezegd?
  • Imiteert de peuter aangeboden woorden?
  • Praat het kind tijdens zijn/haar eigen spel?

Als uit het onderzoek blijkt dat er problemen zijn met spraak of taal, dan kan worden doorverwezen voor een behandeling. Soms zijn tips en adviezen voor thuis ook voldoende.

Bij jou in de buurt